Financovanie a postup pri kúpe

Platobné podmienky:

  1. uzatvorenie rezervačnej zmluvy na dobu do 60 dní za poplatok - 4.200 EUR vrátane 20% DPH, zaplatený rezervačný poplatok bude započítaný do úhrady kúpnej ceny
  2. uzatvorenie kúpnej zmluvy, úhrada zvyšku kúpnej ceny vrátane 20% DPH, zápis vlastníckych práv do katastra nehnuteľností

Zvýhodnené podmienky pre klientov pri financovaní kúpy nehnuteľnosti prostredníctvom úveru v Tatra banke a.s.:

  • zníženie úrokovej sadzby
  • zľavu zo spracovateľského poplatku
  • bez poplatku za ohodnotenie financovanej nehnuteľnosti z projektu
  • bez nutnosti predkladania podkladov k financovanej nehnuteľnosti z projektu
  • k podaniu žiadosti o úver klient predkladá minimum dokladov