Kontakt

Investor

PÁLFFYHO KÚRIA spol. s r.o.
člen skupiny MERKANTA
Syslia 58
821 05 Bratislava

Telefón: +421 2 4341 4353-5

E-mail: byty@palffyhokuria.sk

Autori projektu

Ing. arch. Alexander Németh a Ing. arch. Milan Markovič.

Stavbu realizoval

DYNAMIK HOLDING, a.s. - www.dynamik.sk

Predaj bytov

PÁLFFYHO KÚRIA spol. s r.o.
Syslia 58
821 05 Bratislava
Telefón: 02/4341 4353-5
Mobil: 0903705995, 0903706179, 0903705989
E-mail: byty@palffyhokuria.sk

Interiérový architekt

Ing. arch. Nina Kleinová
ATELIÉR ARCHITEKTÚRY
Telefón: 0904572930
E-mail: nina.klein@atelierarchitektury.sk
www.atelierarchitektury.sk